Privacybeleid


Uiteraard leven wij de bepalingen na zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Wij zullen je gegevens nooit verhuren of verkopen en wij zullen aan derden alleen die gegevens bekend maken die voor de uitvoering van je bestelling nodig zijn.

Je kunt ons ieder moment laten weten dat je geen prijs (meer) stelt op de ontvangst van onze digitale nieuwsbrieven en promotionele emails. Dat kan per email of eenvoudig middels de uitschrijf-link die in al onze uitingen is opgenomen.